FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: „Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.“ Vše ostatní jsou více názory (spekulace)./
PHILOSOPHY OF BALANCE PHILOSOPHY OF LOVE, I.E. ORDER OF VICTORIOUS ARMY: „All living creatures mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain.“ All the rest consists more in views (specualtions).
V Hustopečích, v České republice, v Evropě, 26. července léta Páně 2016/In Hustopece, in Czech Republic, in Europe, 26 July anno Domini 2016 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., narozen 29 ledna léta Páně 1973 v Hustopečích s pobytem v Hustopečích/JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., born 29 January anno Domini with domocile in Hustopece

PhilosophyOfBalanceSavingMeasure-FilosofieRovnovahyBezpecnostniOpatreni.doc
PhilosophyOfBalanceSavingMeasure-FilosofieRovnovahyBezpecnostniOpatreni.pdf