2020-04-09

INDEX

   
09.04.2020 Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19

Papež František říká, že pandemie může být „místem obrácení“.
...
Papež František: Ve španělštině je přísloví: „Bůh vždy odpouští, my někdy odpouštíme, ale příroda nikdy neodpouští.“ Na dílčí katastrofy jsme nereagovali. Kdo teď mluví o požárech v Austrálii, nebo si pamatuje, že před 18 měsíci mohla loď projet severním pólem, protože ledovce roztály? Kdo teď mluví o povodních? Nevím, jestli se jedná o pomstu přírody, ale určitě to jsou odpovědi přírody.
...
V této době v Evropě, kdy začínáme slyšet populistické projevy a jsme svědky politických rozhodnutí tohoto selektivního druhu, je příliš snadné si pamatovat na Hitlerovy projevy v roce 1933, které se příliš nelišily od některých projevů několika evropských politiků nyní.

April 9, 2020 Coronavirus (disease 2019) - COVID 2019

Pope Francis says pandemic can be a ‘place of conversion’
...
Pope Francis: There is an expression in Spanish: “God always forgives, we forgive sometimes, but nature never forgives.” We did not respond to the partial catastrophes. Who now speaks of the fires in Australia, or remembers that 18 months ago a boat could cross the North Pole because the glaciers had all melted? Who speaks now of the floods? I don’t know if these are the revenge of nature, but they are certainly nature’s responses.
...
At this time in Europe when we are beginning to hear populist speeches and witness political decisions of this selective kind it’s all too easy to remember Hitler’s speeches in 1933, which were not so different from some of the speeches of a few European politicians now.

Zdroje/ Sources: (by) Austen Ivereigh, The Tablet Interview, 2020, viz/ see https://www.thetablet.co.uk/features/2/17845/pope-francis-says-pandemic-can-be-a-place-of-conversion-https://www.lifee.cz/trendy/papez-frantisek-promluvil-o-koronaviru-sam-ted-bojuje-s-tezkou-bronchitidou_111430.html?fbclid=IwAR0jrdOtZYD5-RG1rHJDnOBK1INTGVRbknRaxEH9Z5_G0_AUPzByu_W-8GI : Papež František promluvil o koronaviru. Je to podle něj odplata přírody za to, jak se k ní lidé chovají, LIFEE.CZ, Kateřina Sobolová, 9. dubna 2020