30-06-2020

INDEX

   

30.06.2020 Dnes můj advokát podal Ústavnímu soudu České republiky výše uvedenou ústavní stížnost s návrhem jak vyřešit otroctví zvířat.

(viz i mé níže uvedené články z 17.5.2020 a z 12.6.2020)

June 30, 2020 Today, my lawyer filed the above-mentioned constitutional complaint with the Constitutional Court of the Czech Republic with a proposal on how to resolve animal slavery.

(see also my articles below from May 17, 2020 and from June 12, 2020)