16-07-2020

INDEX

                     

16.07.2020 Navrhuji nazvat "mezinárodní právo soukromé (tj. vnitrostátní)" jako "statutární kolizní mezinárodní právo (např. občanské či naopak trestní atd.)".

A "mezinárodní právo veřejné (tj. mezistátní)" jako "nekolizní mezinárodní právo (např. občanské či naopak trestní atd.)".

Čímž by se se odstranil zmatek pojmů veřejné a soukromé v mezinárodním právu a předurčoval konečný cíl světového vývoje od statutárního kolizního mezinárodního práva k nekoliznímu mezinárodnímu právu.

July 16, 2020 I propose to call "private (i.e. intrastate) international law" as "statutory conflict international law (eg civil or on the contrary criminal etc.)".

And "public (i.e. interstate) international law" as "non-conflict international law (eg civil or on the contrary criminal etc.)".

This would remove the confusion between the concepts of public and private in international law and would predetermine the ultimate goal of world evolution from the statutory conflict international law to the non-conflict international law.