INDEX

http://www.spvzt.cz/

 

(možná-possibly: http://stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/ )

 

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D./ mé články-2-mimo mé knihy-po smrti mého psa Gooda dne 27.6.2021-Filosofie rovnováhy-Strana za práva všech živých tvorů-návod/ my articles-2- outside my books-after death of my dog Good on 27.06.2021-Philosophy of Balance-Party for the Rights of All Living Creatures-manual

 

 

04.07.2021

 

 

30.06.2021 Níže je kompletní lékařská dokumentace mého psa Gooda (svého psa pojmenovaného v psím útulku Bad jsem přejmenoval na Good dne 05/09/2010*), který byl do své smrti 27/06/2021 ve svém věku 14,5 let vegetariánem stejným způsobem jako , tj. jedl z mrtvých zvířat jen malé množství lékařsky zaručených zdechlin zvířat z mrazničky (např. po veterinární pitvě a pro mě převařených v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely zásadně na stáří.

 

*Author: Dalibor Grůza

Time: 05/09/2010 19:01:42

Post:

 

Rozhodl jsem se svého psa Bada (anglicky špatný nebo kámoš-buddy) přejmenovat na Gooda (anglicky dobrý), protože i masožravec a dravec mohou být dobří, jestliže nejí zbytečně maso a tak bojují za přátelství všech živých tvorů na život a na smrt.

(viz http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm )

 

**Tramabene kapky od ratiopharm GmbH, Ulm, Německo, kterými jsem také léčil svého psa, nebyly původně z hororových košer porážek zvířat možná než tuto společnost v roce 2010 koupila izraelská společnost Teva (viz https://www.teva.cz/About-Teva/article-pages/Teva-Czech-History/ : teva ČESKÁ REPUBLIKA. Naše historie a současnost – v České republice.)

 

Below is the complete medical documentation of my dog Good (my dog Bad named at the dog shelter I renamed to Good on 05/09/2010*), that was a vegetarian until his death on 27/06/2021 at the age of 14,5 years in the same way as I was, ie he ate from dead animals only small amounts of medically guaranteed carrions from freezer (e.g. after veterinary autopsy and for me boiled in several waters in a pot under a lid), which on principle died of old age.

 

*Author: Dalibor Grůza

Time: September 5, 2010 7:01:42 p.m.

Message :

 

I decided to rename my dog Good (in English: good) instead Bad (in English: bad or buddy), because even a carnivore and predator may be good if they do not eat meat unnecessarily, and thus they fight for the friendship of all living creatures to life and death. (see http://www.spvzt.cz/BalancePhilosophyBook.htm )

 

**Tramabene drops from ratiopharm GmbH, Ulm, Germany, which I also treated my dog with, were not originally from the terrible kosher animal slaughters possibly before the company was bought by the Israeli company Teva in 2010 (see https://www.teva.cz/About-Teva/article-pages/Teva-Czech-History/ : teva ČESKÁ REPUBLIKA. Naše historie a současnost – v České republice.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2021 Zákony musí být stručné, aby byly téměř každému srozumitelné, ale komentáře k těmto zákonům a i počet judikátů ve vztahu k těmto zákonům mohou být velmi velké a tyto komentáře a i tyto judikáty nesmí být pro nikoho pramenem právního řádu, ale budou více názory (spekulace).

 

Laws shall be brief that they can be understood by nearly everyone, but both the commentaries to these Laws and the number of judicial decisions in relation to these Laws can already be very big and these commentaries and also these judicial decisions shall not be a source of body of laws for anyone, but will consist more in views (speculations).

 

30.06.2021 Podepsal jsem tu Petici proti vraždám ochránců domorodých národů a jejich lesů (hlavně amazonských), prérií, řek předků a proti klimatickým katastrofám./ I signed this Petition against murders of patrons of aboriginal peoples and their forests (mainly Amazonian), prairies, rivers of forefathers and against climatic disasters./ J'ai signé cette Pétition contre assassinats des patrons des peuples autochtones et de leurs forêts (principalement Amazonienne), prairies, rivières ancestrales et contre catastrophes climatiques.

 

https://secure.avaaz.org/campaign/fr/100_indigenous_land_rights_loc/?fbclid=IwAR2q04UyfyXDoub3du5Ik6ozpdIqUxYU20mBIhzZdzEFStThqd0bHqmZAKw : AVAAZ est le mouvement qui permet aux citoyens de peser sur les décisions politiques mondiales. Toutes les 48 heures, un défenseur de la planete est assassiné en voulant protéger la nature sauvage. Publié le 28 juin 2021.

 

4 posmrtné fotky 14,5 roku starého mého psa Gooda, dobrého křesťana a vegetariána zemřelého dnes v neděli (tj. Kristův den) (viz můj předchozí příspěvek a video)/ 4 postmortem photos of my 14.5 years old dog Good, a good Christian and a vegetarian deceased today on Sunday (ie Christ's Day) (see my previous post and video)

27062021259

 

 

27062021264

 

27062021265

 

 

Nahoru/Up