INDEX

Zpět/Back Dále/Go on

raj  atom

--------------------------- vlajkacz PETICE,----------------------

---------------aby vznikla politická Strana za práva všech živých tvorů---------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------www.spvzt.cz--------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------Bez mrtvol (jinde v mých spisech příp. též jako bez masa) zvířat nepřežijeme! ----------------------
-----------------------------------------------------Chceme pouze milosrdné bio maso! ----------------------------------------------
---------------------------------Porážkové průmyslové velkochovy jsou koncentrační tábory zvířat!------------------------
----------------------Porážková daň spolufinancuje změnu těchto velkochovů na ekologické chovy.--------------------
-------------------------------------------------Porážková daň přispěje lidem v krajní nouzi.---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

V Hustopečích 26.4.2017. Za petici zakladatel: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-advokát se sídlem Sv. Čecha 5,69301 Hustopeče, pobočka: Dobrovského 56/7, 69301 Hustopeče, tel. 534008871, mobil 721208595


Souhlasím s touto peticí a prohlašuji, že jsem občan České republiky a dosáhl jsem věku 18 let: 

   

Jméno, příjmení:                         Datum narození:            Úplná adresa bydliště:                                                                                                           Podpis: