INDEX

Zpět/Back Dále/Go on

raj  atom

vlajkacz STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ

     

facebook2 facebook3

Získejte obchodní označení spravedlnosti:

"NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY"
(slovensky: NAJMILOSRDNEJŠÍ PRODUKTY, anglicky: THE MOST MERCIFUL PRODUCTS, španělsky: LOS PRODUCTOS MÁS MISERICORDIOSOS, francouzsky: LES PRODUITS LES PLUS MISÉRICORDIEUX, rusky: наиболее милостивые продукты, německy: DIE BARMHERZIGSTEN PRODUKTE, italsky: I PRODOTTI PIÙ MISERICORDIOSI, מוצרים הרחומים ביותר: hebrejsky)
 

j1 j2 j3
j4 j5 j6

Obsah
1. Oceněné nejmilosrdnější produkty - seznam
2. Stanovy spolku - úvod
3. Stanovy - pravidla pro ocenění nejmilosrdnějších produktů

 

1. Oceněné nejmilosrdnější produkty-seznam viz:

(seznam s komentářem ve formátu: html a pdf )

1.1 Ke zvířatům přátelské mrtvoly  z přirozeného úhynu, zásadně na stáří, drůbeže z domácího chovu pro stravu psů či koček příp. člověka
1.2 Ke zvířatům přátelské hnojivo rostlin vyráběné pouze z masokostní moučky z mrtvol z přirozeného úhynu, tj. nikoliv z porážky zvířat
1.3 Brambory ze symbiotického zemědělství
1.4 Ke zvířatům přátelská kosmetika Oriflame
1.5 Ke zvířatům přátelská vegetariánská drogerie Almawin
1.6 Ke zvířatům přátelská drogerie Ecover

1.7 Vegetariánská krmiva ami dog pro psy a ami cat pro kočky  
1.8 Vegetariánské krmivo yarrah bio 

 2. Stanovy spolku - úvod


SPOLEK ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY


(slovensky: SPOLOK ZA ČO MOŽNÁ NAJMILOSRDNEJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY,
anglicky: ASSOCIATION FOR POSSIBLY THE MOST MERCIFUL PRODUCTS OF ECONOMY,
španělsky: ASOCIACIÓN PARA LOS PRODUCTOS POSIBLEMENTE MÁS MISERICORDIOSOS DE ECONOMÍA,
francouzsky: ASSOCIATION POUR LES PRODUITS POSSIBLEMENT LES PLUS MISÉRICORDIEUX DE L'ÉCONOMIE,
rusky: Ассоциация для по возможности наиболее милостивых продуктов экономики,
německy: VEREINIGUNG FÜR MÖGLICHERWEISE DIE BARMHERZIGSTEN PRODUKTE DER WIRTSCHAFT,
italsky: ASSOCIAZIONE PER I PRODOTTI POSSIBILMENTE PIÙ MISERICORDIOSI DI ECONOMIA,
האגודה למוצרים אולי הרחמים ביותר של הכלכלה: hebrejsky)
 
IČO 60680784

(dále též stanovy)

 "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý. Bible, Genesis. 1,31

Toto je cesta, jak obnovit na světě ráj na Zemi, židé, resp. židovská kabala by řekli, jak osvobodit božské světlo představující vše živé ze zajetí klippot, tedy slupek zla.

29. Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za pokrm. 30. Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v čemž jest duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. I stalo se tak.  Bible, Genesis 1,29-30

(přikázání desatera:) "Nezabiješ." Bible, Exodus 20,13 a Deuteronomium 5,17:

Cílem je podle mne soulad všech a všeho, to znamená, aby všichni živí tvorové (všichni živočichové, rostliny, houby, živé buňky, bakterie, viry, stroje uvědomující si sama sebe apod.) se mohli v budoucnu (evolučně) stát přáteli na život a na smrt. Podle mne ráj na Zemi vyžaduje, abychom zabíjeli ostatní živé tvory jen v případě naprosté nezbytnosti, nezabíjeli je zbytečně, což je jediná povinnost pro dosažení ráje na Zemi. Samozřejmou pravdou, je pak podle mne výrok: "Kdo ze všeho nejvíc chce vlastními silami co nejdříve dosáhnout světa, kde by se všichni měli rádi (tedy dosáhnout ráje pro všechno živé), měl by působit co možná nejméně smrti a bolesti (zejména všech živých tvorů)." Rozhodnout, jestli je spravedlivější, aby zemřelo stejně milosrdné zvíře nebo stejně milosrdný člověk, představuje nekonečně složitý problém, který může vyřešit jen příroda, popř. Bůh prostřednictvím této přírody. Naši potomci by pak měli pokračovat v našem vychovávání (tj. evoluci) všech živých, často nesvéprávných tvorů jako např. zvířat k stále dokonalejšímu plnění jejich stálé povinnosti působit co možná nejméně smrti a bolesti.

...


3. Stanovy spolku - pravidla pro ocenění nejmilosrdnějších produktů


čl. 21

[Práva, povinnosti komise] (1) Jen komise je oprávněna a zároveň povinna rozhodnout o udělení nebo neudělení či případně odnětí označení příslušnému ekonomického produktu:

 NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY ...

či jeho překladu do příslušného jazyka území, na němž bude toto označení používáno, a to na základě důkazu či důkazů, že v každém stupni produkce produktu pro toto označení nebylo působeno více zbytečné smrti a bolesti, tzn. byla působena téměř pouze nezbytná smrt a bolest, tj. téměř co možná nejmenší smrt a bolest. Výběr ekonomického produktu je oprávněn provést a ocenění navrhnout starosta z vlastní vůle nebo na podnět třetí osoby. Jak již bylo uvedeno, komise navrhuje starostovi odvolání nebo ustanoveni určitého komisaře, dále je oprávněna kontrolovat veškeré hospodaření sdruženi

(2) Komisaři jsou povinni respektovat rozhodnuti komise ohledně vybraného ekonomického produktu, kontrolovat podmínky udělení výše uvedeného označení ekonomického produktu, dále jsou povinni dbát o dobrou pověst sdružení.

...

Úplné znění stanov výše uvedeného spolku v češtině ve formátu html a pdf .


© 2013-2017 platí pro celý tento článek: Získejte BEZPLATNĚ obchodní označení spravedlnosti: "NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY".

Nahoru/Up
Zpět/Back Dále/Go on