INDEX

http://www.spvzt.cz/

http://www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/
   
     
 

 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

Shrnutí Filosofie rovnováhy - politická STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT) / Summary of Philosophy of Balance - political PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES (SPVŽT)

   
Obsah/ Contents
 

- cz Česká verze

gb un English version and multilingual mechanical translation

 

cz
http://www.spvzt.cz/
http://www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/
   
rajatom
   
Jestliže nebude uzákoněno a s výjimkou krajní nouze důsledně vynucováno jedení z masa jen lékařsky zaručených zdechlin zvířat (např. po veterinární pitvě a převařených v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely zásadně na stáří, popřípadě i porážková daň jako trest za porušení tohoto, což se nyní jeví jako velmi pravděpodobné tak, aby se z ortodoxních muslimů, jejichž náboženství jim zakazuje jedení zdechlin, stali neortodoxní muslimové, pak jinak tito ortodoxní muslimové zřejmě brzy zahájí atomovou třetí světovou válku, ale doufám, že předtím zemřu.

rozhodnutí soudce-zpravodaje Jiřího Zemánka Ústavního soudu České republiky a ústavní stížnost (viz i níže mé články z 23.7.2020 a 30.06.2020) o odmítnutí zákonného povolení prodeje zdechlin (zvířat) jako současného nejmilosrdnějšího možného masa (např. po veterinární pitvě a převařeném v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely sami od sebe zásadně na stáří: htm , pdf 
   

Poznámka: Židovské stanovisko soudce-zpravodaje Jiřího Zemánka, předsedy dotčených senátů Ústavního soudu České republiky ve vztahu k židovské rasové persekuci Kristiny Colloredo-Mansfeldové ve věci III. ÚS 1283/17 i v případě mé výše uvedené ortodoxně proti židovské ústavní stížnosti v českém jazyce s google překladačem: htm , pdf     

   

   

FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:


"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).


 

cz-2
Shrnutí Filosofie rovnováhy

     

Filosofický vědecký experiment/návod-Nově zakládaná JUDr. Daliborem Grůzou Ph.D. v Hustopečích, Česká republika nová:

        

politická STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT)

 
 Tj. Filosofie rovnováhy je nejspravedlivější a možná také rozumná.
   
Zde manageři inzerují svůj ráj, ale ve skutečnosti v našem světě to vždy dosud byl očistec nebo peklo hadů, žraloků, vlků a jejich smeček (tj. pouze masožravých dravců). Možná nyní či někdy demokratičtí nebo i diktátorští vládci tohoto světa, tj. v novověku hlavně židé prosadí milosrdný svět, když povolí prodávat a jíst z masa zásadně jen zdechliny (např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách) a nebudou zásadně dravci, ale holubice (frutariány). Pro tento zlomový okamžik poučení z utrpení odpovědných lidí musí být k dispozici výše uvedená předchozí osvěta. Je třeba být velmi opatrný či mocný pro to.
          
tgm
 

       

PRODEJ PŘEVRATNÉ KNIHY O SYMBIOTICKÝCH ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A CHOVATELSTVÍ
    

FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

 „Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.“ Vše ostatní jsou více názory (spekulace) (tj. což je možná také více názor /spekulace/). Kdo je v právu, predátor či kořist?

Teorie evoluce podle Filosofie rovnováhy popírá Darwinův druhový konkurenční boj o život a snaží se o smíření predátorů a jejich kořisti, tedy zejména masožravců a býložravců v tomto světě, jako tomu údajně bylo v Biblickém ráji.

Jeden člověk mi řekl, že přemýšlel o mé Filosofii rovnováhy, ale že člověk je predátor a stojí na vrcholu potravního řetězce. Že má pět dětí a chce, aby měli co jíst a měli zdravé kosti. Že maso jeho rodina moc nejí. Jestliže mají u něj chovaná zvířata krátký ale šťastný život a jsou poražena košer porážkou, tedy protnutím krční tepny, tedy téměř bez bolesti, tak jeho rodina nemá žádný hřích. Hřích je zvíře v zemědělském průmyslovém velkochovu zvířat. Že nárok na život má pouze ten, jenž o něj bojuje (tj. pravda je relativní, ve skutečnosti platí absolutní svoboda, pravdu má ten, jenž si ji prosadí, přízeň osudu nelze ovlivnit a lze pouze využít). Že jde o přírodní rovnováhu. Že jestliže by lvi nežrali antilopy, tak se antilopy přemnoží a stejně zemřou hladem. Jde o Darwinovu evoluční teorii či ortodoxní židovství, že je to tak v přírodě dané a není možné to změnit.
 
Na to jsem mu ironicky řekl, že je úplný vegetarián (jedlík) a že se hospodářská zvířata u něj mají jako v Biblickém ráji. Nyní již vážně jsem mu řekl, že, ačkoliv evoluce je zřejmě jistá, tak Darwinova evoluční teorie je jednou z mnoha teorií evoluce a že již při jejím vzniku existovaly jiné teorie evoluce, např. lamarckismus. Že teorie evoluce podle Filosofie rovnováhy popírá Darwinův druhový konkurenční boj o život a snaží se o smíření predátorů a jejich kořisti, tedy zejména masožravců a býložravců v tomto světě, jako tomu údajně bylo v Biblickém ráji. Jsem nucen provádět osobní životní experiment, že podle Filosofie rovnováhy má nárok na život ten, jenž co možná nejvíce žije v míru se svým okolím (zkouším si zajistit přízeň osudu skrz vzájemnou pomoc a přátelství jak se svými dravci tak i se svou kořistí místo druhotného boje o život, ale podle darwinismu to je jen má slabost, protože křesťanství je náboženství ve skutečnosti dravé kořisti).
 
Toto se opírá o mou vědeckou hypotézu, že podle Filosofie rovnováhy jsou živé mikroorganismy, zejména živé buňky schopny rozeznat a zapamatovat si, zda je chráníme, zejména krmíme,  nebo zda je zabíjíme. Tedy i tyto živé mikroorganismy jsou schopny podle Filosofie rovnováhy základní myšlenkové - duševní úvahy rozlišovat a zapamatovat si přítele nebo nepřítele. Dalo by se říci, že mají duši v náboženském slova smyslu. K nepřátelskému živému mikroorganismu se pak nejen tyto živé mikroorganismy, ale i jejich blízké či příbuzné živé mikroorganismy chovají jako k nepříteli, resp. jej požírají. V našem makrosvětě se toto zřejmě projeví jako spor, hádka, nemoc, bolest, válka, zranění, neštěstí, neúspěch, smrt apod. Podle Filosofie rovnováhy k přátelskému živému mikroorganismu se potom tyto živé mikroorganismy chovají rovněž jako k příteli, resp. jej nepožírají. Naopak požírají ty živé mikroorganismy, které by jej chtěli sežrat. Přátelské chování mikroorganismů se v makrosvětě projeví buď jako klidný a dlouhý život můj a mých potomků, nebo jako řada přátel a spolubojovníků, jenž jsou za nás ochotni se obětovat a bojovat.
 
Slovy současné převládající darwinistické teorie Richarda Dawkinse v jeho knize "Sobecký gen" evoluce přírody je podle mé Filosofie rovnováhy většinově založena na altruistické a naopak sobecké reciprocitě (ve vztahu ke způsobené, tj. i k ochraně před /mnohem/ větší než co možná nejmenší smrtí a bolestí) nikoliv na výlučné sobeckosti např. genů, jak předpokládá darwinismus i Dawkins. 

Dvě možnosti krizového politického vývoje v současném světě

Podle mé Filosofie rovnováhy jsou všichni živí tvorové i člověk v podstatě dobří, proto by měli mít co nejširší svobodu. Tržní ekonomika je základní podmínka spravedlnosti. Tržní ekonomika zásadně opravňuje obyvatele ke svobodné koupi (poptávce) a ke svobodnému prodeji (nabídce) zboží a služeb za danou cenu. Základní úlohou státu je základní spravedlnost (nadminispravedlnost), což je vždy napravovat pouze o hodně větší než co možná nejmenší negativní vedlejší efekty svobody (viz níže). To jest mimo jiné, že úmyslné zabití člověka nebo zvířete je absolutně nepřípustné vyjma krajní nouze (tj. v případě jiného živočicha než člověka to je také neakutní nebezpečí, které není možné odvrátit jiným přiměřeným způsobem). Přímý důkaz mé Filosofie rovnováhy je v námi ovlivnitelném čase nicméně automatické (podle mne s pravděpodobností cca 51%) ustavení Biblického ráje, tj. světa, kde se budou mít všichni rádi.
 

Lid má vládu podle svých zásluh, což znamená, že nejlepší je demokracie s uzákoněním spravedlivých práv všech živých tvorů v současnosti zejména zvířat (politeia), na druhém místě je nejlepší diktatura s tímto uzákoněním, na třetím místě je nejlepší demokracie bez tohoto uzákonění a na nejhorším místě je diktatura bez tohoto uzákonění (tyranie). Existuje obecně rozšířená vědecká hypotéza, že ve Vesmíru je tak málo života, protože, jestliže určitá civilizace nevyřeší dostatečně svůj sobecký přístup ke světu, pak v určité (radiové či Vesmírné letecké technologie) fázi svého vývoje zničí a vyhubí (podle mne s pravděpodobností cca  49%) sama sebe. Viz Fermiho paradox na: https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox ****.

PETICE:

1) za zrušení EU zákazu prodeje zdravotně zaručených zdechlin v běžných obchodech, aby byli vegetariáni i ženy a malé děti a nemuseli jíst poražená zvířata

2) ideálně za přijetí a návrh ZÁKONA O PORÁŽKOVÉ DANI

ad 1)

Petice (viz spvzt.cz ) za prodej v běžných obchodech přirozeně zásadně na stáří uhynutých zvířat (resp. těl těchto zvířat) (např. po veterinární pitvě a pro lidi převařené v několika vodách, viz spvzt.cz ) jako současného nejmilosrdnějšího možného masa navzdory současnému zákazu platnému v Evropské unii (jeho prodej by byl nejdříve pouze doplňkový, nakonec z dlouhodobého hlediska ideálně výlučný, toto maso se jedlo také ve starověku*), protože těhotné a kojící ženy a malé děti musí jíst maso, čemuž brání zejména zájmy a zákony různých silných lobbystických skupin**.

ad 2)

Můj návrh porážkové daně (viz petice spvzt.cz ) radikálně omezuje spotřebu výrobků z poražených zvířat a radikálně znevýhodňuje zemědělské průmyslové porážkové velkochovy-koncentrační tábory zvířat, kde jsou hospodářská zvířata zásadně mučena od svého narození (např. během ohavných pokusů, ve kterých šílení vědci obdobní jako nacistický válečný zločinec proti lidskosti Josef Mengele vyšlechtili např. zvláštní slepičí kuřata - brojlery /v České republice s 10 miliony obyvatel je cca půl milionu zavražděných brojlerů denně***/, nebo např. je zde hospodářským zvířatům omezen od jejich narození volný pohyb na velmi malý prostor, aby tímto svým pohybem neztrácela svou získanou hmotnost, zde jsou krmena takovým způsobem, aby po svém narození získala co možná nejrychleji porážkovou hmotnost) a kde krátce, tj. nejpozději za několik měsíců po svém narození jsou po tomto svém od narození velkém utrpení způsobeném takto člověkem rovněž krutě zabita, tj. poražena na jatkách, oproti ekologickým chovu a porážce zvířat, s konečným cílem chovu všech hospodářských zvířat až do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a spotřeby takto získaných přirozeně uhynulých mrtvol zvířat (např. po veterinární pitvě a pro lidi převařené v několika vodách) místo poražených zvířat a pro pomoc lidem v krajní nouzi.

Poznámky

* Bible, Bible kralická, Deuteronomium 14,21 Žádné umrliny jísti nebudete; příchozímu, kterýž jest v branách tvých, dáš ji, a jísti ji bude, aneb prodáš cizozemci, nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému. Nebudeš vařiti kozelce v mléce matky jeho. Bible, Lv 5,2-19, Lv 11, Lv 17,10-16, Lv 22,1-16, Dt 14,1-21, Sd 14,5-20, Korán, /CXII/ Súra 5, Prostřený stůl, verše 4/3-5/3, Korán, /LXXXVII/ Súra 6, Dobytek, verš 145/146: Ortodoxní židé a ortodoxní muslimové nemohou jíst dobrovolně zdechliny. (Tzn. až nakonec v nějakém státě v Západním světě bude povoleno jíst ze zvířecích těl pouze zdechliny, tak všichni ortodoxní židé tohoto státu a velmi těžko i všichni ortodoxní muslimové tohoto státu se stanou zcela integrovanými neortodoxními židy a i zcela integrovanými neortodoxními muslimy.)

** Ačkoliv charitní i necharitní části židovského náboženství jsou židé a charitní i necharitní části islámského náboženství jsou muslimové, tak můj filosofický netolerantní přístup směřuje pouze proti náboženskému fanatismu necharitního židovství a necharitního islámu, když svým věřícím fanaticky zakazují jezení zdechlin (viz výše) i zdravotně bezpečných (např. po veterinární pitvě a pro lidi převařené v několika vodách) jako současného existujícího co možná nejmilosrdnějšího masa a tak tyto necharitní náboženské dogmata prodlužují nelidskou zbytečnou obrovskou smrt a bolest masově zotročených živých tvorů, zejména hospodářských zvířat. Naopak si filosoficky hluboce vážím charitního židovství a charitního islámu, když jsou v této otázce přístupny racionalitě.

*** https://www.barrandov.tv/video/134367-tyden-podle-jaromira-soukupa-29-8-2018 : čas 30 až 60. sekunda záznamu, datum vysílání: 29. srpna 2018, 22 hodin 45 minut, Týden podle Jaromíra Soukupa | Barrandov.tv, Televize Barrandov - baví nás bavit [online], Copyright © 2008 [citováno 20. května 2020]

**** " ... ani špatnost se stala rozšířená bez ... seslání pohromy." (viz Sírat Rasúl Alláh, ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, Ibn Ishák 704-767 po Kristu, z anglického vydání Michaela Edwardese, vydaného Royal Asiatic Society of London v roce 1898, kapitola Poslední nemoc na:  https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt : Internet Archive, 300 Funston Avenue, San Francisco, CA 94118, Full text of "Sirat-Life Of Muhammad by -Ibn Ishaq" ).

Literatura:

1) Základní modlitba židovství Šema Jisra'el doslova "Slyš, Izraeli" zní:
 
Slyš Jisraeli! Hospodin, Bůh náš, Hospodin jeden jest. ... Tóra, Deuteronomium 6:4-9 (překlad G. Sicher), viz http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ema_Jisra%27el

Nyní  k výkladu "Slyš, Izraeli" z pohledu Filosofie rovnováhy:

Ze "Slyš, Izraeli" plyne. Čili dbejte, aby se Vaše srdce nedalo oklamat k zbloudění, že by naslouchalo jiným bohům a sloužilo jim. Rozumějme: k zbloudění od vědomí, že Bůh je jeden, jen jeden a celou svou tvorbu obsahující. Vše se vším souvisí, protože Bůh je jen jeden a proto všeobsažný. Láska k tomuto všudypřítomnému Bohu je láska ke všem živým tvorům. Viz také: Benjamin Kuras, Zakázané ovoce vědění, Bible jako drama a terapie, G plus G, s.r.o., Praha 2003, s. 190 a násl. a s. 216 a násl.

2) Křesťanství, Bible, Nový zákon, Markovo evangelium, kapitola 16, verše: "15 A řekl jim (Ježiš z Nazaretu, zřejmě Mesiáš-Kristus a Syn Boží - Bohočlověk, má poznámka): Jdouce po všem světě, kažte evangelium (tj. dobrou zprávu, má poznámka) všemu stvoření. 16. Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen." (viz Bible kralická) („Závěrečné verše (16,9-20) nejsou v nejstarších rukopisech a byly patrně doplněny podle tradic, z nichž čerpala ostatní evangelia.“ Podle některých významných rukopisných památek Markovo evangelium tento verš neobsahuje. „Verše 9-20 však připojuje řada jiných rukopisů. Některé rukopisy mají za veršem 8. jiný závěr.“ Viz Český ekumenický překlad Bible, Česká biblická společnost, 2004, strany 1056 a 1073)

Zřejmě částečně zfalšovaná Biblická evangelia o výše uvedeném Ježíši z Nazaretu jako náboženství lásky (charity, v hebrejštině "cdaka" od slova spravedlnost), Filosofie rovnováhy jako věda o lásce (charitě) a právo jako aplikovaná věda této vědy o lásce (charitě).

     

MANIFEST politické STRANY za práva všech živých tvorů - SVOBODA I ZÁKLADNÍ SPRAVEDLNOST

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).


Bez mrtvol (jinde v mých spisech příp. též jako bez masa) zvířat nepřežijeme!
Chceme pouze milosrdné bio maso! (viz spvzt.cz 
)
Porážkové průmyslové velkochovy jsou koncentrační tábory zvířat!
Porážková daň spolufinancuje změnu těchto velkochovů na ekologické chovy.
Porážková daň přispěje lidem v krajní nouzi.

Filosofie rovnováhy o povinnosti každého stále působit co možná nejméně smrti a bolesti z hlediska Manifestu komunistické strany Karla Marxe a Bedřicha Engelse jako evoluce nebo revoluce. Obsah: 1) Konservativní, tj. buržoazní socialismus, 2) Kritičně-utopistický socialismus a komunismus, 3) Komunistická revoluce (vše zejm. ve vztahu k hospodářským zvířatům jako proletářům v současném světě). Tj.: "slabí vyhynou" (viz darwinismus, ortodoxní židovství) proti "Biblický ráj jistě bude" (viz Filosofie rovnováhy).

1) Konservativní, tj. buržoazní socialismus

Manifest komunistické strany: Socialističtí buržoové chtějí životní podmínky moderní společnosti bez bojů a nebezpečí nezbytně z nich plynoucích. Stávající společnost chtějí míti beze všech revolučních a rozkladných živlů. Chtějí buržoasii bez proletářů. ... dokazuje, že nikoli ta nebo ona politická změna, nýbrž jen změna hmotných, životních poměrů, změna hospodářských poměrů dělnictva může prospěti.

Filosofie rovnováhy: „Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti … lepší možnost s pravděpodobností cca 51% je, že nějaký stát uzákoní porážkovou daň a prodej přirozeně zásadně na stáří zemřelých hospodářských zvířat (např. po veterinární pitvě a pro lidi převařené v několika vodách) ve svých běžných obchodech“ k jídlu také lidmi 

2) Kritičně-utopistický socialismus a komunismus

Manifest komunistické strany: Sní stále ještě o experimentálním uskutečnění jejich společenských utopií, … o založení kolonií (home-colonies), o zbudování … nového malého Jeruzaléma – a pro vystavění těchto vzdušných zámků musí appelovati na lidumilnost buržoazních srdcí a měšců. Pozvolna upadají do kategorie svrchu líčených … konservativních socialistů a liší se od nich jenom fanatickou a pověrčivou vírou v zázračné působení jejich sociální vědy. 

Filosofie rovnováhy: „utopií, v současnosti zřejmě může jednotlivý člověk nejvíce pomoci masově nejvíce mučeným vězněným hospodářským zvířatům zásadně pouze na vlastní zahradě … nějaký stát uzákoní porážkovou daň a prodej přirozeně zásadně na stáří zemřelých zvířat … díky mnou předpokládanému z dlouhodobého hlediska nejsilnějšímu zákonu tohoto světa v podobě charity unikne" jaderné „Biblické apokalypse a zřejmě jej bude čekat exodus, tj. vyjití z otroctví jeho zvířat možná i jeho lidí“

3) Komunistická revoluce

Manifest komunistické strany: Krátce: komunisté podporují všude každé revoluční hnutí proti stávajícímu politickému i společenskému zřízení. … Proletariát mimo svých pout nemá, čeho by v revoluci ztratil, naopak může však celého světa dobýti.

Filosofie rovnováhy: Jestliže v cca 49% států nebude uzákonění porážkové daně motivující lidi nevraždit zvířata a prodeje zvířat přirozeně zemřelých zásadně na stáří v běžných obchodech, pak podle mé Filozofie rovnováhy v rámci možná jen 100 let jako pomsta přírody tam přijde krajní světová krize, kdy budou např. jaderné války, např. z důvodu světové migrace, ekonomické krize, nacistických či komunistických diktatur, klimatických změn nebo terorismu. „… protože, jestliže určitá civilizace nevyřeší dostatečně svůj výše uvedený sobecký přístup ke světu, pak v určité (radiové či Vesmírné letecké technologie) fázi svého vývoje zničí a vyhubí sama sebe.“ Viz Fermiho paradox. 

Literatura: https://cs.wikisource.org/wiki/Komunistický_manifest : Komunistický manifestMARX, Karel a ENGELS, Bedřich, Komunistický manifest, Druhé vydání, Praha, nákladem časopisu Zář, 1898, Přeložil a vzhledem k tiskovým poměrům rakouským upravil August Radimský (po drobných úpravách JUDr. Dalibora Grůzy Ph.D.), http://klempera.tripod.com/manifest.htm : © Karel Marx, Bedřich Engels: Manifest komunistické strany, Londýn, 1848, translation © 25. vydání od roku 1882, v překladu dr. Ladislava Štolla v nakladatelství Svoboda po dvanácté. Poznámky a rejstříky sestavila dr. Milada Kouřimská. Svoboda, Praha, 1974, HTML design © Radek Klempera 1998 , http://www.spvzt.cz/ZaverConclusion.pdf , https://en.wikisource.org/wiki/Manifesto_of_the_Communist_Party : Manifesto of the Communist Party (1848), Karl Marx and Friedrich Engels, translated by Samuel Moore, HARLES H. KERR & COMPANY, Chicagohttps://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/index.htm : Manifesto of the Communist Party, Written: Late 1847; First Published: February 1848; Source: Marx/Engels Selected Works, Vol. One, Progress Publishers, Moscow, 1969, pp. 98-137; Translated: Samuel Moore in cooperation with Frederick Engels, 1888; Transcription/Markup: Zodiac and Brian Baggins; Proofed: and corrected against 1888 English Edition by Andy Blunden 2004; Copyleft: Marx/Engels Internet Archive (marxists.org) 1987, 2000. Permission is granted to copy and/or distribute this document under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. , https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox

 

Podepište prosím Petici potřebnou pro vznik politické Strany za práva všech živých tvorů, aby všichni živí tvorové měli v naší společnosti práva uznaná spravedlivým způsobem zákony státu. Toto je možno učinit na http://www.spvzt.cz/Peticezavznikstrany.html . (Podpis pod Peticí neznamená vznik členství ve straně.)
 

Konečným cílem činnosti politické Strany za práva všech živých tvorů je nastolení míru mezi všemi živými tvory, mimo jiné mezi masožravci a býložravci, mezi býložravci a rostlinami, tzn. dosažení ideálu ráje ve světě skrz vlastní sílu lidí, resp. všech živých tvorů již za jejich života. Tento cíl představuje úkol splnitelný pouze s pokrokem vědy, resp. s pokračováním evoluce přírody v nekonečném čase a mimo jiné to bude nakonec vyžadovat zákaz jakéhokoliv úmyslného zabíjení jakýchkoliv rostliny, houby a živočicha (také toho věřeného evolučně nejméně dokonalého) jakoukoliv osobou za účelem spotřeby a i spotřebu pouze mrtvol živých tvorů, kteří zemřeli při platnosti tohoto zákazu, zásadně pouze na stáří.  

Nyní dokonalý živý tvor jí ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná semena. (viz http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#stanovy )

   

- SPVŽT strategické dokumenty

   

- PETICE za zrušení EU zákazu prodeje zdravotně zaručených zdechlin v běžných obchodech

- PETICE za přijetí a návrh ZÁKONA O PORÁŽKOVÉ DANI

- PETICE potřebná pro vznik politické STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ 

(PODEPIŠTE PROSÍM NOVOU PETICI, celkový dosažený stav podpisů pod peticí z roku 2012 byl 187 podpisů z 1000 potřebných podpisů k registraci strany)

- SPOLEK ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY

Obchodní označení spravedlnosti: NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY

   

ap1 ap2 ap3

   

    Kontakt

Kontakt: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., zakladatel, 

tel. 00420 721208595

1) Sídlo:

Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče (dům nedaleko centr. náměstí, ve kterém bydlel v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk jako středoškolský student)

úřední doba: po telefonické domluvě

tel. 00420 534 008 871, tel. 00420 721208595

web: www.spvzt.cz , e-mail: zakladatel@spvzt.cz , stranazapravavsechzivychtvoru@seznam.cz 

2) Zakladatel JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.:

Svat. Čecha 247/5, 693 01 Hustopeče

tel. 00420 534 008 871, tel./fax: 00420 530 335 364, mobil 00420 721208595,

skype on line: daliborgruza

web: www.spvzt.cz , e-mail: zakladatel@spvzt.cz

!!! Upozornění: nyní vzhledem k hackerským útokům proti mým webovým doménám zmiňovaným v mých knihách: filosofiierovnovahy.sweb.cz a spvzt.sweb.cz mé webové stránky se stejnými pod-odkazy mají jiné webové domény: http://www.spvzt.cz/ nebo http://www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/

Tato má práce je také na: http://www.spvzt.cz/http://www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/http://forum.filosofie.cz/forum/ , http://youtu.be/YhOv47fQlRU : Můj film česky: Zahájí radikální muslimové brzy atomovou válku? Je evoluce přírody milosrdná? Porážková daň. , http://youtu.be/ibV-Fwh4sUc : Můj film anglicky s multilingual titulky: Will radical Muslims soon start atomic war? Is nature's evolution merciful? Slaughter tax. , www.e-polis.cz , https://www.facebook.com/Strana-za-práva-všech-živých-tvorů-133671120130073/

 

10.02.2020 Filosofie rovnováhy: "Žádný živý tvor těl zcela milosrdných živých tvorů nezemře." (Bible kralická, Lukáš 21,18 Ale vlas s hlavy vaší nezahyne.) x Darwinismus, ortodoxní židovství: "V přirozeném boji na život a na smrt slabí (nezpůsobilí) živí tvorové brzy zemřou."
facebook
Filosofický vědecký experiment/návod -    
politická STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT)

FILOSOFIE ROVNOVÁHY
02.06.2020 Pokud existuje jen jeden charitativní Bůh, tak pouze rodičům, kteří způsobují co možná nejméně smrti a bolesti (tj. jsou účinnými členy společnosti) a kterým proto tento Bůh způsobuje co možná nejméně smrti a bolesti (tj. žijí v dobrých podmínkách), tento Bůh dává dítě, jen jestli dítě těchto rodičů způsobí také co možná nejméně smrti a bolesti (tj. dítě bude účinným členem společnosti) a jen jestli proto tento Bůh bude moci způsobit co možná nejméně smrti a bolesti tohoto dítěte (tj. dítě bude žít v dobrých podmínkách).
Biblický ráj jistě bude!
Co možná nejméně smrti a bolesti!
Je jedlík poražených živočichů realista nebo naopak had?
X
Darwinismus, ortodoxní židovství: "Slabí (nezpůsobilí) jedinci vždy postupně vyhynou."
To je výrok realisty nebo naopak hada v Biblickém ráji?
07.02.2020 Jestli milosrdnost každého určitého jedince ke všem živým tvorům (tj. stále působení co možná nejméně smrti a bolesti) sama o sobě vždy ochrání tohoto jedince proti každé větší smrti a bolesti nebo nikoliv, tak v současnosti to je otázka bez nezvratného rozumového důkazu, a proto v současnosti její odpověď také vždy vyžaduje riskantní rozhodnutí tohoto jedince založené na citech do určité míry.
 

     
Můj text na
http://www.spvzt.cz/ a na zmíněných webových stránkách je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0., není-li speciálně stanoveno jinak.

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

Vydáno vlastním nákladem

Hustopeče, Česká republika

Copyleft 10. listopad 2020

 

 

gbun

http://www.spvzt.cz/
http://www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/
   
raj  atom
   
If the eating from meat of only medically guaranteed carrions of animals (eg after veterinary autopsy and boiled in several waters in a pot under the lid), which have on principle died of old age, possibly also slaughter tax as a punishment for violating this, will not be enacted by law and, with the exception of extreme need, consistently enforced, which now seems very probable, so that orthodox Muslims, whose religion forbids them to eat carrions, become unorthodox Muslims, then otherwise these orthodox Muslims will apparently soon start an atomic third world war, but I hope, that before it I will die.

 

czun decision of the judge-rapporteur Jiří Zemánek of the Constitutional Court of the Czech Republic and constitutional complaint (see also below my articles from July 23, 2020 and June 30, 2020) about the refusal of legal permission of sale of animal carrions as the current most merciful possible meat (e.g. after veterinary autopsy and boiled in several waters in a pot under the lid), which died of themselves on principle of old age, it is in the English language with google translator: htm , pdf 
   

czun Note: Jewish opinion of judge-rapporteur Jiří Zemánek, president of the concerned senates of the Constitutional Court of the Czech Republic in relation to Jewish racial persecution of Kristina Colloredo-Mansfeld in case III. ÚS 1283/17 also in the case of my above mentioned Orthodox anti-Jewish constitutional complaint in Czech language with google translator: htm , pdf     
             

 

PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:


„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views (speculations).


   

gb2 un2  

Summary of Philosophy of Balance

Philosophical scientific experiment/manual-Newly being established by JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. in Hustopeče, Czech Republic new:

political PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES (SPVŽT)

 I.e. the Philosophy of Balance is the fairest and possibly also rational.

Here the managers advertise their paradise, but in fact in our world it has always been up to now the purgatory or hell of snakes, sharks, wolves and their packs (ie only of carnivorous predators). Possibly now or sometimes the democratic or even dictatorial rulers of this world, ie in modern history mainly the Jews will establish merciful world, when they allow to sell and to eat from meat on principle only carrions (e.g. after veterinary autopsy and boiled in several waters) and they are not on principle predators, but doves (fruitarians). For this turning point of learning of the suffering of the responsible people the above mentioned previous education of the public must be available. It is necessary to be very careful or powerful for this.

SALE OF A REVOLUTIONARY BOOK ON SYMBIOTIC AGRICULTURE, GARDENING AND BREEDING

 

PHILOSOPHY OF BALANCE PHILOSOPHY OF LOVE, I.E. ORDER OF VICTORIOUS ARMY:

 „All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain.“ All the rest consists more in views (speculations) (i.e. which consists possibly also more in view /speculation/). Who is right, predator or prey?

Theory of evolution according to Philosophy of Balance denies Darwinian species competitive struggle for life and seeks to do reconciliation of predators and their prey, thus especially of carnivorous animals and herbivores in this world, as it was allegedly in Biblical paradise.
 
One man said me, that he was thinking about my Philosophy of Balance, but human being is predator and they are at top of food chain. That he has five children and he wants, that they have what to eat and they have healthy bones. That his family does not eat a lot of meat. If by him bred animals have short but happy life and they are slaughtered by means of kosher slaughter, thus by means of cut of jugular artery, thus nearly without pain, so his family has no sin. Sin is animal in agriculture factory farm of animals. That only this one has right for life, that struggles for it (i.e. truth is relative, it is in fact valid absolute freedom, truth has, who or which can enforce it, the favor of fate is impossible to influence and it is only possible to exploit). That it is concerned with natural balance. That if lions do not eat antelopes, so antelopes reproduce excessively and they will die of starvation anyway. It is concerned with Darwinian theory of evolution or orthodox Judaism, that it is given so in nature and it is not possible to change it.
 
About it I said him ironically, that he was a complete vegetarian (eater) and that farm animals were with him as in Biblical paradise. Then already seriously I said him, that, although evolution is apparently sure, so Darwinian theory of evolution was one of many theories of evolution and that in its emergence the other theories of evolution, e.g. Lamarckism had already existed. That theory of evolution according to Philosophy of Balance denies Darwinian species competitive struggle for life and seeks to do reconciliation of predators and their prey, thus especially of carnivorous animals and herbivores in this world, as it was allegedly in Biblical paradise. I am compelled to do personal life experiment, that according to Philosophy of Balance this one has right for life, that lives what maybe at the most in peace with his or her surroundings (I am trying to ensure me the favor of fate through reciprocal help and friendship both with my predators and with my prey instead of secondary struggle for life, but according to Darwinism it is only my weakness, because Christianity is a religion of in fact predatory prey).
 
This is based on my scientific hypothesis that according to the Philosophy of Balance the living microorganisms, especially living cells are capable of distinguishing and remembering whether we protect them, especially by feeding them, or whether we kill them. Therefore even these living microorganisms, according to the Philosophy of Balance, are able through basic mental reflection to distinguish between and remember their friend or enemy. It could be said, that they possess a soul in the religious sense of the term. Hostile living microorganism is then treated as an enemy not only by these living microorganisms but also by their affiliated or related microorganisms, which devour it. In our macro-world this apparently manifests as quarrel, illness, pain, war, injury, disaster, failure, death, etc. According to the Philosophy of Balance a friendly living microorganism is treated then also as a friend by these living microorganisms, or, more precisely, it is not devoured by them. On the contrary they will devour such living microorganisms that attempt to devour the friendly one. The friendly behavior of the microorganisms manifests itself in the macro-world as the peaceful and long life of me and my offspring or as a series of friends and comrades that are willing to sacrifice and fight for us.
 
In wording of contemporary prevalent Darwinian theory of Richard Dawkins in his book "The Selfish Gene" according to my Philosophy of Balance the evolution of nature is based in a majority on altruistic respectively selfish reciprocity (in relation to caused, i.e. also to protection from /much/ more than the least possible death and pain) not on exclusive selfishness e.g. of genes, how both Darwinism and Dawkins suppose.

 
Two possibilities of crisis political progress in contemporary world
   

According to my Philosophy of Balance all living creatures also humans are good in substance, so they should have the widest possible freedom. Market economy is basic condition of justice. On principle market economy entitles inhabitants to voluntary purchase (demand) and to voluntary sale (offer) of goods and services for given price. Basic role of the State is basic justice (supraminijustice), which is always to correct only much greater than the smallest possible negative side effects of freedom (see below). It is among other things, that intentional killing of human being or animal is absolutely inadmissible except extreme need (i.e. in case of other animal than human being it is also the not-acute danger, which is not possible to avert in other appropriate way). The direct proof of my Philosophy of Balance is in by us influenceable time nevertheless automatic (according to me with probability ca. 51%) establishment of Biblical paradise, i.e. world, where everyone likes each other.
 
People has the government according to their merits, which means, that the democracy with enactment of fair rights of all living creatures currently especially of animals (politeia) is the best, on second place the dictatorship with this enactment is the best, on third place the democracy without this enactment is the best and in the worst place there is dictatorship without this enactment (tyranny). Widespread scientific hypothesis exists, that in the Universe there is so little life, because, if some civilization does not resolve sufficiently its selfish approach to the world, then in a certain (radio or spaceflight technology) phase of its evolution it will destroy and will exterminate (according to me with probability ca. 49%) itself. See Fermi paradox on: https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox ****.

PETITIONS:

1) for repeal of EU prohibition of sale of healthy guaranteed carrions in mainstream shops, that also women and little children are vegetarians and they need not to eat slaughtered animals

2) ideally for the adoption and draft of the LAW ON THE SLAUGHTER TAX

ad 1)

Petition (see spvzt.cz ) for in mainstream shops sale of naturally on principle for old age dead animals (virtually bodies of these animals) (e.g. after veterinary autopsy and for people boiled in several waters, see spvzt.cz ) as the contemporary as much as possible merciful meat in spite of contemporary prohibition valid in European Union (its sale would be at first only complementary, in the end in the long term ideally exclusive, this meat was eaten also in ancient times*), because pregnant and breastfeeding women and little children must eat meat, which especially interests and laws of different powerful lobby groups obstruct**.

ad 2)

My draft of the slaughter tax (see petition spvzt.cz ) radically restricts the consumption of products from slaughtered animals and radically disadvantages agriculture factory farms for slaughter - concentration camps of animals, where farm animals are on principle tortured from their birth (e.g. during abominable experiments, in which mad scientists analogical as Nazi war criminal against humanity Josef Mengele created a breed of e.g. special hen chickens - broilers /in Czech Republic with 10 million inhabitants there is ca. half a million murdered broilers daily***/, or e.g. free movement of farm animals is limited here in very small space from their birth, that through their movement they do not lose their gained weight, here they are fed in such a way to obtain a slaughter weight as soon as possible after their birth) and where shortly, i.e. at the latest in a few months after their birth they are also cruelly killed, i.e. slaughtered in slaughterhouses after this their from birth great suffering caused in this way by a human, as opposed to organic both breeding and slaughter of animals, with the ultimate aim of breeding all farm animals until their natural death, on principle for old age and consumption of so obtained naturally dead carrions of animals (e.g. after veterinary autopsy and for people boiled in several waters) instead of slaughtered animals and for help to people in extreme need.

Notes:

* Bible, King James Version, Deuteronomy 14,21 Ye shall not eat of any thing that dieth of itself thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien for thou art an holy people unto the LORD thy God Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk. Bible, Lv. 5,2-19, Lv. 11, Lv. 17,10-16, Lv. 22,1-16, Dt. 14,1-21, Jdgs. 14,5-20, Koran, /CXII/ Sura 5, Prepared Table, verses 4/3-5/3, Koran, /LXXXVII/ Sura 6, Cattle, verse 145/146: Orthodox Jews and orthodox Muslims cannot eat voluntarily carrions. (It means, when in the end in some State in Western world from animal bodies only carrions are permissible to eat, so all orthodox Jews of this State and very hardly also all orthodox Muslims of this State will become completely integrated unorthodox Jews and also completely integrated unorthodox Muslims.)

** Although both charitable and not - charitable parts of the Jewish religion are the Jews and both charitable and not - charitable parts of the Islam religion are the Muslims, so my philosophical intolerant approach is oriented only against religious fanaticism of not - charitable Judaism and of not - charitable Islam, when they forbid fanatically their believers to eat carrions (see above) also healthy safe (e.g. after veterinary autopsy and for people boiled in several waters) as the contemporary existing as merciful meat as possible and so these not - charitable religious dogmas prolong inhuman unnecessary huge death and pain of on a mass scale enslaved living creatures, especially farm animals. On the contrary I philosophically highly appreciate charitable Judaism and charitable Islam, when they are in this question accessible to rationality.

*** https://www.barrandov.tv/video/134367-tyden-podle-jaromira-soukupa-29-8-2018 : time 30 to 60 seconds of recording, broadcast date: 29 August 2018, 22 PM 45 minutes, Week according to Jaromír Soukup | Barrandov.tv, Barrandov Television - We Have Fun [online], Copyright © 2008 [cited May 20, 2020]

**** " ... nor has wickedness become widespread without ... sending calamity." (see Sirat Rasoul Allah, The Life of Muhammad, Apostle of Allah, Ibn Ishag 704-767 anno Domini, from English publication by Michael Edwardes, published by Royal Asiatic Society of London in year 1898, chapter Last illness on: https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt : Internet Archive, 300 Funston Avenue, San Francisco, CA 94118, Full text of "Sirat-Life Of Muhammad by -Ibn Ishaq" ).

Literature:

1) Basic Judaism prayer Shema Yisrael literally "Hear, O Israel" reads:
 
Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD: ... (Bible, Deuteronomy 6, 4-9), see Bible King James Version,
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ema_Jisra%27el , https://www.biblegateway.com/

Now to interpretation "Hear, O Israel" from the perspective of Philosophy of Balance:

From "Hear, O Israel" it stems. So make sure, that your heart could not be deceived by straying that it listens to other gods and serves them. Let us understand: the straying from the consciousness, that God is one, only one and containing all his work. Everything is connected with all, because the God is only one and therefore everything - containing. Love for this omnipresent God is love for all living creatures. See also: Benjamin Kuras, Zakázané ovoce vědění, Bible jako drama a terapie, G plus G, s.r.o., Prague 2003, p. 190 et seq. and p. 216 et seq.

2) Christianity, Bible, New Testament, Mark's gospel, chapter 16, verses: "15 And he said unto them (Jesus from Nazareth, apparently Messiah-Christ and Son of God - God man, my note):, Go ye into all the world, and preach the gospel (i.e. good message, my note) to every creature. 16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned." (see King James Version /KJV/ translation of Bible on
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+16&version=KJV ) (“The final verses (16,9-20) are not in the oldest manuscripts and were probably supplemented according to the traditions from which the other Gospels were derived.“ According to some significant manuscript monuments Mark's gospel does not contain this verse. “However many other manuscripts attach verses 9-20. Some manuscripts have other conclusion after the 8th verse.” See the Czech Ecumenical Translation of Bible, Czech Biblical Society, 2004, pages 1056 and 1073)

Apparently partially falsified Biblical gospels about above mentioned Jesus from Nazareth as a religion of love (charity, in Hebrew "tzedakah" from word justice), Philosophy of Balance as the science of love (charity) and the law as applied science of this science about the love (charity).

     

MANIFESTO OF the political PARTY for the Rights of All Living Creatures - FREEDOM, ALSO BASIC JUSTICE

„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views (speculations).

     We cannot survive without cadavers (elsewhere in my writings possibly also as without meat) of animals!
We want only the merciful organic meat! (see spvzt.cz 
)
Slaughter factory farms are animal concentration camps!
The slaughter tax contributes to the change of factory farming to organic farming.
The slaughter tax will help people in extreme need.

Philosophy of Balance about obligation of everyone still to cause the least possible death and pain from viewpoint of Manifesto of the Communist Party of Karl Marx and Friedrich Engels as evolution or revolution. Table of contents: 1) Conservative, i.e. Bourgeois Socialism, 2) Critical-Utopian Socialism and Communism, 3) Communist revolution (all especially in relation to farm animals as proletarians in contemporary world). I.e.: "the weak (unfit) become extinct" (Darwinism, Orthodox Judaism) against "Biblical paradise will surely be" (Philosophy of Balance).

1) Conservative, i.e. Bourgeois Socialism

Manifesto of the Communist Party: „The socialistic bourgeois want all the advantages of modern social conditions without the struggles and dangers necessarily resulting therefrom. They desire the existing state of society minus its revolutionary and disintegrating elements. They wish for a bourgeoisie without a proletariat. ... showing that no mere political reform, but only a change in the material conditions of existence, in economical relations, could be of any advantage to them.“

Philosophy of Balance: „All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain … better possibility with probability ca. 51% is, that some State will enact slaughter tax and sale of naturally on principle for old age dead farm animals (e.g. after veterinary autopsy and for people boiled in several waters) in its mainstream shops“ to eat also by people 

2) Critical-Utopian Socialism and Communism

Manifesto of the Communist Party: “They still dream of experimental realization of their social Utopias, … of establishing "Home Colonies", of setting up … the small New Jerusalem, and to realize all these castles in the air, they are compelled to appeal to the feelings and purses of the bourgeois. By degrees they sink into the category of the ... conservative Socialists depicted above, differing from these only … by their fanatical and superstitious belief in the miraculous effects of their social science.” 

Philosophy of Balance: „utopia, on the present apparently individual human being can mostly help the massively most tortured imprisoned farm animals on principle only in the own garden …  some State will enact slaughter tax and sale of naturally on principle for old age dead animals … thanks to by me supposed from long - term viewpoint most powerful law of this world in form of charity it will escape“ nuclear „Biblical apocalypse and the exodus, i.e. coming out from slavery of its animals possibly also of its humans … will apparently wait it“

3) Communist revolution

Manifesto of the Communist Party: „In short, the Communists everywhere support every revolutionary movement against the existing social and political order of things. … The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win.“

Philosophy of Balance: If in ca. 49% of States there is not the enactment of slaughter tax motivating people to not murder animals and of sale of animals naturally dead on principle for old age in mainstream shops, then according to my Philosophy of Balance within possibly only 100 years as revenge of nature the worldwide extreme crisis will come there, when e.g. nuclear wars are, e.g. by reason of world migration, economical crisis, Nazi or communist dictatorships, climatic changes or terrorism. „… because, if some civilization does not resolve sufficiently its above mentioned selfish approach to the world, then in a certain (radio or spaceflight technology) phase of its evolution it will destroy and will exterminate itself.“ See the Fermi paradox. 

Literature: https://en.wikisource.org/wiki/Manifesto_of_the_Communist_Party : Manifesto of the Communist Party (1848), Karl Marx and Friedrich Engels, translated by Samuel Moore, HARLES H. KERR & COMPANY, Chicago (after little modifications by JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.),  https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/index.htm : Manifesto of the Communist Party, Written: Late 1847; First Published: February 1848; Source: Marx/Engels Selected Works, Vol. One, Progress Publishers, Moscow, 1969, pp. 98-137; Translated: Samuel Moore in cooperation with Frederick Engels, 1888; Transcription/Markup: Zodiac and Brian Baggins; Proofed: and corrected against 1888 English Edition by Andy Blunden 2004; Copyleft: Marx/Engels Internet Archive (marxists.org) 1987, 2000. Permission is granted to copy and/or distribute this document under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike License.https://cs.wikisource.org/wiki/Komunistický_manifest : Komunistický manifestMARX, Karel a ENGELS, Bedřich, Komunistický manifest, Druhé vydání, Praha, nákladem časopisu Zář, 1898, translation Přeložil a vzhledem k tiskovým poměrům rakouským upravil August Radimský , http://klempera.tripod.com/manifest.htm : © Karel Marx, Bedřich Engels: Manifest komunistické strany, Londýn, 1848, translation © 25. vydání od roku 1882, v překladu dr. Ladislava Štolla v nakladatelství Svoboda po dvanácté. Poznámky a rejstříky sestavila dr. Milada Kouřimská. Svoboda, Praha, 1974, HTML design © Radek Klempera 1998 , http://www.spvzt.cz/ZaverConclusion.pdf , https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox


If you are citizen of the Czech Republic, then please attach your signature under the Petition for the formation of political Party for the Rights of All Living Creatures, that all living creatures have in our society the rights recognized in righteous way by State laws. This can be done on http://www.spvzt.cz/Peticezavznikstrany.html . (Signature under the Petition does not mean formation of party membership.) 

The ultimate aim of the activity of the political Party for the Rights of All Living Creatures is the establishment of peace among all living creatures, inter alia between carnivores and herbivores, between herbivores and plants, i.e. to achieve the ideal of paradise in a world through own power of people, virtually of all living creatures already in their life. This goal represents the task reachable only with the progress of science, virtually with the continuing evolution of nature in an endless time, and inter alia in the end it will require the prohibition of any intentional killing of any plant, fungus and animal (also the believed evolutionary least perfect one) by any person for the purpose of consumption, as well as the consumption only of the corpses of living creatures deceased under this prohibition on principle only for old age.

Now a perfect living creature eats only plant fruits and plant seeds from all living creatures. (see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#stanovy )

   

- SPVŽT strategic documents

  

   
- PETITION for repeal of EU prohibition of sale of healthy guaranteed carrions in mainstream shops

 

- PETITION for the adoption and draft of the LAW ON THE SLAUGHTER TAX

 

- THE ASSOCIATION FOR POSSIBLY THE MOST MERCIFUL PRODUCTS OF THE ECONOMY

 

Trade designation of rightness: MOST MERCIFUL PRODUCTS

     

ap1-2 ap2-2 ap3-2

     
tgm

    

Contact

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., founder,

tel. 00420 721208595

1) Seat:


Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče, the Czech Republic, Europe (The house is not far from the central square, in which the first Czechoslovak President T.G. Masaryk lived as a secondary school student in the years 1861-1863)

Official hours: after telephone arrangement 

Tel. 00420 534 008 871, Tel. 00420 721208595

web site: www.spvzt.cz , e-mail: zakladatel@spvzt.cz , stranazapravavsechzivychtvoru@seznam.cz 

2) Founder JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.:


Svat. Čecha 247/5, 693 01 Hustopeče

Tel. 00420 534 008 871, tel./fax: 00420 530 335 364, cell phone 00420 721208595,

skype on line: daliborgruza

web site: www.spvzt.cz , e-mail: zakladatel@spvzt.cz

   
!!! Notice: now due to hacker attacks against my web domains mentioned in my books: filosofiierovnovahy.sweb.cz and spvzt.sweb.cz my websites with the same sub-links have other web domains: http://www.spvzt.cz/ or http://www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/

This my work is also on: http://www.spvzt.cz/http://www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/http://forum.filosofie.cz/forum/ , http://youtu.be/YhOv47fQlRU : My film in Czech language: Zahájí radikální muslimové brzy atomovou válku? Je evoluce přírody milosrdná? Porážková daň. , http://youtu.be/ibV-Fwh4sUc : My film in English language with multilingual subtitles: Will radical Muslims soon start atomic war? Is nature's evolution merciful? Slaughter tax. , www.e-polis.cz , https://www.facebook.com/Strana-za-práva-všech-živých-tvorů-133671120130073/

 

    

10.02.2020 Philosophy of Balance: "No living creature of the bodies of the completely merciful living creatures is going to die." (Bible, KJV, Luke 21,18 But there shall not an hair of your head perish.) x Darwinism, Orthodox Judaism: "In natural struggle for life and death the weak (unfit) living creatures will soon die."
facebook

Philosophical scientific experiment/manual - political
PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES (SPVŽT)

PHILOSOPHY OF BALANCE
02.06.2020 If there is only one charitable God, so only to parents, who cause the least possible death and pain (i.e. they are effective members of society), and to whom therefore this God causes the least possible death and pain (i.e. they live in good conditions), this God gives child, only if the child of these parents will also cause the least possible death and pain (i.e. child will be effective member of society) and only if therefore this God will be able to cause the least possible death and pain of this child (i.e. child will live in good conditions).
Biblical paradise will surely be!
The least possible death and pain!
Is eater of slaughtered animals a realist or on the contrary a serpent?
X
Darwinism, Orthodox Judaism: "The weak (unfit) individuals always gradually become extinct."
It is the statement of a realist or on the contrary of a serpent in Biblical paradise?
07.02.2020 If mercy of every certain individual to all living creatures (i.e. still causing the least possible death and pain) alone always protects this individual against every greater death and pain or not, so at present it is the question without an incontrovertible rational proof, and therefore at present its answer also always requires risky decision of this individual based on emotions to some extent.
   

 

   My text on http://www.spvzt.cz/ and on the mentioned websites is licensed under the terms of http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported, unless stated specifically otherwise.

 

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

own expense

Hustopeče, Czech Republic, Europe

Copyleft November 10, 2020

 

Nahoru/Up