INDEX

!!!SWEB.CZ DOMÉNA ZRUŠENA 30.11.2022 PROVIDEREM!!!   

 
czKontakt 
   

Věnováno památce mého psa Gooda-dobrého křesťana, protože s moji pomocí byl charitní (jen vegetarián a v krajní nouzi mrchožrout)

FILOSOFIE ROVNOVÁHY
   
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
   
 Jistá charito(caritas)logie: co možná nejméně smrti a bolesti v určitý časový okamžik. (Bible, Gen. 18:25, Př. 10:2, 11:4, 1Jan 4:16)

http://www.spvzt.cz/

cz
      
ÚVOD

SPOLEK ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY - Získejte obchodní označení spravedlnosti: "NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY"

raj
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

Problém je, jestli podstata přírody (charita či naopak predace) umožňuje obecně vrátit charitní jednání za charitní jednání.
atom

     
I Věda-KOSHER+HALAL (detail: HTML , PDF ):          
 
23.10, 2022 3:37:30odpol. Jestliže i pro děti a ženy nebude uzákoněno a s výjimkou krajní nouze důsledně vynucováno jedení z mrtvol zvířat jen lékařsky zaručených zdechlin zvířat (např. po veterinární pitvě a převařených v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely zásadně na stáří, popřípadě i porážková daň jako trest za porušení tohoto, tak v Izraeli či skrz Izrael brzy zahájí atomovou třetí světovou válku, ale doufám, že předtím milosrdně zemřu. Bible, Matouš 24: 14-36, 15: 21-28
 
15.2, 2022 15:33:17 Má Filosofie rovnováhy je světská měřitelná věda. Má Filosofie rovnováhy (pod licencí Creative commons, tj. společná tvorba) obsahuje velký počet shrnutí všech druhů vyhotovených textů. Tato shrnutí jsou určena pro obec charitních živých tvorů. Po studiu základních pravidel těchto shrnutí (viz obrázek v úvodu této strany) v rámci většího či menšího počtu těchto mých jednotlivých shrnutí pro pochopení praktického užití těchto pravidel skutečně kdokoliv může pokračovat v mé světské filosofické práci (svodky*).
 
Teorie filosofie by měly užívat exaktní (tj. měřitelné) vědecké pojmy, ne filosofické abstraktní pojmy.
 
12.6, 2022 6:34:01 Jistá charito(caritas)logie: co možná nejméně smrti a bolesti v určitý časový okamžik. (Bible, Gen. 18:25, Př. 10:2, 11:4, 1Jan 4:16) 09.06, 2022 23:42:49 matematicky spočítat charitu jako spodní limita smrti a bolesti (tj. co možná nejméně smrti a bolesti) v určitý časový okamžik, 18.06, 2022 23:47:41 charita jako odměna, trest nelze dokázat. Alespoň milosrdnější než většina 
 
13.02, 2022 1:08:26 Já, komunisté, židé, klerofašisté o lidském stvoření ráje: Ráj komunismu má křesťanský základ, věřil v realizaci ráje skrz aplikovanou vědu, ale odmítl Boha jako opium mas.* Také židé věří ve vědecký důkaz. Tak klerofašisté věří, že špinaví židé ukřižovali Ježíše Krista.** Ale Bůh je charita jako cenná láska***, tj. ve zkratce co možná nejmenší smrt a bolest, ráj může být jen skrz charity racionální vědu, politiku.
 
25.7, 2022 1:43:32 Malý zvířecí rasismus má katolický kněz-modernista P.Teilhard de Chardin.* Souhlas: charita (snad jako Božský duch-neviditelná věčná podstata) je přítomna v hmotě, charita všech živých tvorů (snad jako jejich Božské věčné duše-jejich neviditelná věčná podstata) má svůj původ v evoluci hmoty, tato charita je schopná vynořit se z hmoty, přítomnost embryí charity z geneze Vesmíru a existence této charity nekonečně rozptýlené v nejmenší částici.
 
22.07, 2022 9:17:12 Zoologie podle Bible, kde existují 3 říše (evoluční větve): 1) travní, 2) hmyzí, 3) plazí. Transliterated Biblia Hebraica, Genesis 9:3 kol-remes asher hu-hhai lakhem yihye leokhla keyerek esev natati lakhem et-kol (Každá hmyz-/plazivá-věc, jež živá, /k/ vám bude k jídlu jako zelená tráva, dal jsem /k/ vám vše). Tak po Biblické potopě Bůh možná přikázal lidem, aby jedli maso, alespoň občas trochu podle mne ideálně zdechlinu, a to vše proto, že lidé jsou všežravci.
 
21.6, 2014 23:50:06 Dokonalý živý tvor jí tedy ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná semena. 28.9, 2021 5:02:50 Semena rostlin, která mohou ve velké míře nahradit maso.
   
21.10, 2022 Ve starověké Spartě bojovníci často jedli černou polévku. Tento vývar byl směsí prasečí krve, (pro konzervaci:) octa a soli. Černá polévka mohla být vedle zavražděného masa jeden z možných důvodů jejich vyššího vzrůstu, síly oproti jejich sousedům. I Mongolové jako světa ex-dobyvatelé pijí krev dobytka. Krev možná pijí i hadi. Ale k odebrání krve zvířete jej nepotřebujeme zavraždit, tj. ne vždy proti mé Filosofií rovnováhy.*
   
01.02.2021 Podle Filosofie rovnováhy hadi mohou být krmeni milosrdně také syrovými (bez jakýchkoli kuřecích těl, tj. zásadně neoplodněnými) vejci různých velikosti různých ptáků, takže např. mládě hada je schopno spolknout toto vejce. Hadi jedí vejce také v divoké přírodě.
 
 30.7, 2022 12:47:13 Deprese(i postkoitální snížení testosteronu-semen, shodně v andropauze či v karmickém/po jídle/ stresu) je řešena v (i schizofrenní) mánii střídáním sex partnerů, fyzickým tréningem, antidepresiva zvyšují nízkou testosteronu hladinu i u žen, ale působí i její útlum menší než antipsychotika(útlum-kozlík lékařský, antibludy-rostlinná semena). Trvající stres je více léčiv. Hlavně charita(nejméně smrti,bolesti-stresu, nejíst zabitá zvířata) může být šťastný konec.
     
15.6, 2022 21:29:58 KDU, ODS, STAN, Piráti, top09, ANO, ČSSD. Chcete někdo konec zákazu prodeje lékařsky zaručených zdechlin zvířat, jinak nevolím 2022, (např. po veterinární pitvě, převařených v několika vodách v hrnci pod pokličkou), mrtvé zásadně na stáří, příp. porážkovou daň. Volím různé demokratické strany, jež mě zradili (i STAN). Chtěli kořist, ne spravedlnost-charitu(Bible, Gen. 18:25, Př. 10:2, 11:4, 1Jan 4:16)=co možná nejméně smrti a bolesti (Lota rodinu charita od atom bomby v Sodomě). Žádám o potvrzení doručení. S úctou 15.6.2022 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
                        
Král světa je nejméně na asi 51% dle židů princip vraha , ale dle křesťanů princip lásky. Naopak si filosoficky hluboce vážím charitního židovství a charitního islámu. (podle darwinismu a současného ortodoxního židovství vláda charity v přírodě /tj. podle mě osudová povinnost všech živých tvorů působit co možná nejméně smrti a bolesti/ je milosrdná, nicméně lež, protože lidská bytost je vrcholový masožravý dravec, ale podle mé Filosofie rovnováhy věřím, že milosrdná pravda je vláda Lásky ve světě, která je přítomná v Charitní práci všeho naživu)

Filosofie rovnováhy, blíže česky a anglicky viz ZDE : Ortodoxní židé* jsou možná hadi. Hadi jsou možná ortodoxní židi*.

*Ortodoxními židy se zde rozumí ti, kteří by nikdy dobrovolně nejedli zdechliny (zvířat) jako současné nejmilosrdnější možné maso (např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách), které zemřely sami od sebe zásadně na stáří, jmenovitě z důvodu údajného (necharitního) zákazu jediného existujícího Boha (Bible: Leviticus 5,2-19, Leviticus 11, Leviticus 17,10-16, Leviticus 22,1-16, Deuteronomium 14,1-21, Soudců 14,5-20).

Definice práva. Existují dvě teorie: Za prvé, že všichni živí tvorové jsou v podstatě dobří a mohou spolupracovat. Nebo za druhé naopak, že skupiny živých tvorů bojují nemilosrdně o život jedna proti druhé. První teorie uvedená výše: Biblický Nový zákon jsou morálky příkazy, ale Biblický Starý zákon jsou sankciované zákona zákazy, obojí tvoří základ jakéhokoli práva. Státní právo (tj. osoby u moci) mají trestat jen velká porušení práva tresty v přiměřené (tj. zákonné, tj. dle společenské smlouvy) ale spodní (tj. výchovné) trestní sazbě, kde jsou zbytečně velmi ohroženy život, zdraví (obojí člověka ale také zvířete) (pro tyto protiprávní činy proti životu a zdraví člověka s nejvyšším přípustným trestem přesně stejného poškození života a zdraví lidského pachatele, tj. například oko za oko) a majetek (krádeží) (pro tyto trestné činy proti životu a zdraví zvířete a proti majetku s nejvyšším přípustným trestem, aby život a zdraví člověka nebyly vážně poškozeny). Co se týká procesního postupu, tak věřím, že  “Nebo nic není skrytého, co by nebylo zjeveno; aniž jest co tak ukrytého, aby najevo nevyšlo.” (Bible kralická, Nový zákon, Marek 4, 22, Lukáš 8, 17), proto mezi rozsudkem a výkonem trestu vážně poškozujícího zdraví odsouzeného uloženým tímto rozsudkem a také mezi rozsudkem a výkonem trestu smrti proti odsouzenému uloženým tímto rozsudkem poměrně dlouhá doba by měla zásadně uplynout. Stát má mít co možná nejméně úředníků, protože ne-velká porušení práva má Stát nechat řešit prostřednictvím běžných mezilidských vztahů (tj. horizontální spravedlnost).
Semena rostlin, která mohou ve velké míře nahradit maso, jsou například to, co se dává z polní trávy do hlíny, aby na poli vyrostla nová tráva. Naopak rostlinné plody, které jsou obvykle zdravější než semena rostlin, jsou například to, co roste na stromě a jednak to je  zbytek tohoto plodu rostliny, a jednak jej lze jíst, před tím, než dáme rostlinné semeno z tohoto rostlinného plodu do hlíny, aby vyrostlo v nový strom.  (Bible, Gen 1,11 a Gen 1: 28-30)
        
                        
   
cz
FILOSOFIE ROVNOVÁHY

FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY
(I všichni hadi rádi.)

Obsah:

-
html: Stručné SHRNUTÍ FILOSOFIE ROVNOVÁHY i v: pdf(k tisku)


-
html:
podrobnější SHRNUTÍ FILOSOFIE ROVNOVÁHY i v: pdf(k tisku)


A/ ve formátu html: 1) FILOSOFIE ROVNOVÁHY a OBÁLKA i ve formátu pdf 

B/ ve formátu html: 2) STŘEDOŠKOLSKÁ FILOSOFIE ROVNOVÁHY a OBÁLKA i ve formátu pdf

   
C/ SPISY FILOSOFIE ROVNOVÁHY I/-VI/ ve formátu pdf i ve formátu html:

OBÁLKA

Filosofie rovnováhy aneb ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY jako biblický ráj ve světě pro všechny živé tvory našimi vlastními silami jako komentář Bible, Genesis, kapitola 1-4

3)-I/ ÚVOD

4)-II/ PŘÍRUČKA STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ a OBÁLKA

5)-III/ SYMBIOTICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘÍRODOVĚDECKÉ EXPERIMENTY PROKAZUJÍCÍ FILOSOFII ROVNOVÁHY a OBÁLKA

6)-IV/ ŘEŠENÉ PŘÍKLADY A KOMENTÁŘE DLE FILOSOFIE ROVNOVÁHY a OBÁLKA

7)-V/ MĚŘITELNÁ VĚDA O LÁSCE CHARITO(TJ. CARITAS)LOGIE a OBÁLKA

8)-VI/ (PRÁVNÍ) PŘÍPAD MÉ POLITICKÉ PERSEKUCE    

        
E/ 
ve formátu html 10) ZÁVĚR FILOSOFIE ROVNOVÁHY i ve formátu pdf

F/ 
ve formátu html 11) SHRNUTÍ FILOSOFIE ROVNOVÁHY/ SUMMARY OF PHILOSOPHY OF BALANCE i ve formátu: pdf(kniha)

G/ ve formátu html 12) PŘEVRATNÁ KNIHA O SYMBIOTICKÝCH ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A CHOVATELSTVÍ
           
H/ ve formátu html 13) FACEBOOK: VĚDA KOSHER+HALAL RESULTÁT i ve formátu: pdf(kniha)

   
 
!!! Upozornění: nyní vzhledem k hackerským útokům proti mým webovým doménám zmíňovaným v mých knihách: filosofiierovnovahy.sweb.cz a spvzt.sweb.cz mé webové stránky se stejnými pod-odkazy mají jiné webové domény:
http://www.spvzt.cz/
http://www.czechlawfirm.com/

 
           
    
              
czPolitické novinky 
   
fbstrcz 
   
FACEBOOKU STRANY OBSAH A TAKÉ SHRNUTÍ: HTML , PDF 
     
FILOSOFIE ROVNOVÁHY - politická STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT) - návod
 
SPOLEK ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY - Získejte obchodní označení spravedlnosti:
"NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY"
   
         

- PETICE za zrušení EU zákazu prodeje zdravotně zaručených zdechlin v běžných obchodech

- PETICE za přijetí a návrh ZÁKONA O PORÁŽKOVÉ DANI

- Formulář PETICE, aby vznikla politická Strana za práva všech živých tvorů

       

- rozhodnutí soudce-zpravodaje Jiřího Zemánka Ústavního soudu České republiky a ústavní stížnost (viz i níže mé články z 23.7.2020 a 30.06.2020) o odmítnutí zákonného povolení prodeje zdechlin (zvířat) jako současného nejmilosrdnějšího možného masa (např. po veterinární pitvě a převařeném v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely sami od sebe zásadně na stáří, III. ÚS 1793/20:

htm , pdf

Pozn.: Židovské stanovisko soudce-zpravodaje Jiřího Zemánka, předsedy dotčených senátů Ústavního soudu České republiky ve vztahu k židovské rasové persekuci Kristiny Colloredo-Mansfeldové ve věci III. ÚS 1283/17 i v případě mé výše uvedené ortodoxně proti židovské ústavní stížnosti v českém a anglickém jazyce s google překladačem: htm , pdf 
                 
 
Mé články-2-mimo mé knihy-po smrti mého psa Gooda dne 27.06.2021-Filosofie rovnováhy-Strana za práva všech živých tvorů-návod.

10.12.2020 Zákaz volného prodeje lékařsky zaručených zdechlin je protiústavní. Dle článku 18 (9) nařízení Evropské Unie 2017/625 v rámci členských států, nově na Slovensku (viz zde) nyní to mohou změnit ústavní stížnosti jednotlivců s návrhem na zrušení vnitrostátních zákonných ustanovení s tímto zákazem (viz ZDE ) a tak odvrátit občanské války krajní pravice a komunistů z důvodu islámského dobývání Evropy;

09.12.2020 Moc nedoufám, že Joe Biden bude lepší než Donald Trump a odvrátí tak možnou atomovou třetí světovou válku civilizací. Jestli se však Joe Biden stane prezidentem nejmocnější Západní velmoci, pak bude třeba mu dát 100 dní šanci. Tj. jestli v těchto prvních 100 dnech jeho mandátu Joe Biden 1) podstatně pomůže zvířatům v průmyslových velkochovech, 2) podstatně omezí potraty, 3) podstatně pomůže Palestincům, 4) podstatně pomůže chudým lidem (v USA zejména Afroameričanům).;

30.11.2020 Současná proti Západní a protižidovská populární islámská apokalyptická literatura s odkazy na Korán jako zdůvodnění možné budoucí (atomové) třetí světové války civilizací, případně možných budoucích islámských teroristických útoků s atomovými zbraněmi jako pomsta Muslimů za novodobou Západní vojenskou politiku v islámském světě;

28.11.2020 Kdy začnou všichni přesvědčení draví lidé, tj. přesvědčení darwinisté, přesvědčení židé atd. (nevěří v charitu, Biblické zázraky nepomohly) jíst zdechliny? Možná kvůli apokalypse.;

26.11.2020 V Dánsku bylo nemilosrdně preventivně zabito 17 milionů většinou zdravých norků kvůli koronaviru. Viz ZDE : Norci utracení kvůli zmutovanému koronaviru vylézají ze země, novinky.cz, 26.11.2020, Tomáš Andres Skoupý, Novinky;

19.11.2020 Český prezident Miloš Zeman podepsal zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění český zákon na ochranu zvířat proti týrání zákazující klecové chovy slepic od roku 2027 i drezuru některých zvířat v cirkusech. Zákaz klecového chovu slepic již platí například v sousedním Německu či Rakousku. Viz ZDE (: Poslanci zakázali klecový chov slepic od roku 2027 i drezuru v cirkusech, 16.9.2020, Autor Josef Kopecký, idnes.cz) ZDE : Zákon č. 501/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ..., zakonyprolidi.cz, © AION CS, s.r.o. 2010-2020 | Pracuje na systému AToM3;

07.11.2020 O současných prezidentských volbách v USA - diktatura či demokracie, jedení zdechlin a možná radikální islámské (atomové) třetí světové válce;

03.11.2020 Ve vztahu k nedávným muslimským atentátům a možné radikální islámské (atomové) válce civilizací;

01.11.2020 O zákonech o umělých potratech;

18.9.2020 Polský parlament schválil novelu zákona na ochranu zvířat, která zakazuje kožešinové farmy. Polsko je přitom nyní jedním z největších producentů kožešin. Totéž český parlament schválil již v roce 2017 a od ledna 2019 kožešinové farmy z České republiky úplně zmizely. Viz ZDE : Polsko zakázalo kožešinové farmy, příště zakáže i klece, InfoDnes.cz, 18.09.2020, Autor Ivo Krajc;

15.08.2020 Nepřesný český rabínský překlad Bible o povinnosti pro nežidy jíst zdechliny, ortodoxní židé jsou možná hadi;

10.08.2020 A co budoucnost (ve vztahu k výše uvedenému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky o nelegalizaci prodeje zdravotně zaručených zdechlin);

23.07.2020 Výše uvedené ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU de facto legitimizuje současné vraždy desítek miliónů hospodářských zvířat za každý měsíc i na území České republiky;

16.07.2020 Navrhuji nazvat "mezinárodní právo soukromé" jako "statutární kolizní mezinárodní právo" a "mezinárodní právo veřejné" jako "nekolizní mezinárodní právo";
 
30.06.2020 Dnes můj advokát podal Ústavnímu soudu České republiky výše uvedenou ústavní stížnost s návrhem jak vyřešit otroctví zvířat;

12.06.2020 Podám ústavní stížnost proti odmítnutí města Hustopeče mi pronajmout tržní místo po veterinární pitvě čerstvého masa zdechlin drůbeže;

17.05.2020 Žádost o pronájem jednoho tržního místa na tržišti v Hustopečích pro prodej v malých množstvích nezpracovaného po veterinární pitvě čerstvého masa zdechlin drůbeže;

09.04.2020 Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19 Papež František říká, že pandemie může být „místem obrácení“;

20.03.2020 Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19 „Uprostřed (čínského) Wu-chanu je laboratoř na výzkum smrtících virů mučící zvířata;

20.03.2020 Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19 Německá televize velebí virus: … planeta zezelená;

03.03.2020 Poslanecká sněmovna České republiky schválila níže uvedenou novelu trestního zákoníku ohledně týrání zvířat včetně  trestného činu úmyslného chovu zvířat v nevhodných podmínkách s desetiletým trestem odnětí svobody;

   knihy ve formátu .htm(l) s vždy nejméně 1 citací příslušného zdroje dle českého autorského zákona a ve formátu .pdf jen s webovými odkazy
   
  Copyleft 2012-24: Můj text na http://www.spvzt.cz/ a na zmíněných webových stránkách je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0., není-li speciálně stanoveno jinak, a audio soubory (viz http://epos.ufe.cz/ , http://balabolka.site/balabolka.htm , https://www.text2speech.org/ , http://www.festvox.org/flite/ ) jsou licencovány zde za podmínek bezplatných webových aplikací (viz výše).
 
   
 
Nahoru
Zpět Dále